Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

https://creamfields.net’i (“Creamfields”) ziyaretiniz ve kullanımınız ile Creamfields’e üyeliğiniz bu Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi’ndeki (“Sözleşme”) koşullara tabidir.

 1. Creamfields’i ziyaret ederek, kullanarak veya Creamfields’e üye olarak bu Sözleşme’yi kabul etmektesiniz. Eğer bu Sözleşme’yi kabul etmiyorsanız Creamfields’i ziyaret etmemeli, kullanmamalı ve Creamfields’e üye olmamalısınız.
 2. Creamfields’i kullanmak için üye olmanız bir zorunluluk olmamakla beraber Creamfields’e yorum yazmak ve Creamfields’de alışveriş yapabilmek için Creamfields’e üye olmanız gerekiyor. Creamfields’e üye olmak için üyelik formunu doldurup, kullanıcı adı, şifre, isim, soyisim, eposta ve istenilen diğer bilgileri girmeniz yeterlidir.
 3. Üyeliğinizi, https://creamfields.net/pano kısmında bulunan “Üyelikten Ayrıl” seçeneğine tıklayarak sonlandırabilirsiniz. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilemez.
 4. Üyeliğinize tek taraflı olarak son verebilir, geçici olarak durdurabilir ya da üye olurken paylaştığınız bilgileri silebiliriz. Creamfields’e üye olarak ya da üye olmaksızın Creamfields’i kullanırken yanlış veya gerçeğe aykırı bilgiler vermeniz, bu Sözleşme’ye aykırı davranmanız, Creamfields’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanmanız durumunda Creamfields’i kullanmanız engellenebilir veya üyeliğiniz gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durum, size Creamfields’in ait olduğu Dahi Fikir Bilişim Teknolojileri Organizasyon Reklam Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nden (“Dahi Fikir” , “biz”, “tarafımız”) herhangi bir talepte bulunma hakkı tanımamakla beraber bu davranışlarınıza karşı hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır.
 5. Üyelik hesabınızdaki bilgilerin güvenliği sizin sorumluluğunuz olmakla beraber üyelik hesabınızın güvende olması için gerekli özeni göstereceğiz. Ancak üyelik hesabınızın 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi nedeniyle oluşacak her türlü kötü niyetli kullanım ve bunun sonuçları sizin sorumluluğunuzdadır.
 6. Creamfields’i üye olarak ya da üye olmaksızın ziyaret ederken ve kullanırken bu Sözleşme’ye, yayınladığımız ve yayınlayacağımız Creamfields’le ilgili her tür sözleşme, politika, düzenleme ve kural ile yürürlükteki mevzuata uygun davranmakla yükümlüsünüz. Aksi halde; doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk size ait olacaktır.
 7. Creamfields’i üye olarak ya da üye olmaksızın ziyaret ederken ve kullanırken Creamfields’i ziyaret eden diğer kullanıcıların ve üyelerinin Creamfields’i kullanımını engelleyecek, sunucuları ve veritabanını kullanılamaz hale getirecek hareketlerde bulunmayacağınızı taahhüt etmektesiniz.
 8. Creamfields’de yer alan tüm fotoğraf, tasarım, logo, resim, yazı, kod, program, işleyiş, tarif, metot ve benzeri tüm içeriklerin ve creaimfields.net alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalarına ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları tarafımıza aittir veya hak sahiplerinden bunların kullanımına ilişkin olarak gerekli lisanslar alınmıştır. Bu içerikleri yazılı izin almaksızın hiçbir şekilde işleyemez, çoğaltamaz, yayamaz, temsil suretiyle faydalanamaz, umuma iletemez, kiralayamaz, satamaz, kullanamaz, yayınlayamazsınız.
 9. Creamfields’i ve Creamfields’de sunulan hizmetleri, tarafınıza bildirim yapmaksızın değiştirebilir veya sonlandırabiliriz.
 10. Creamfields’da yer alan hizmetlerin devamlılığı için gerekli özeni gösterecek olmakla birlikte, hizmetlerin kesintiye uğramayacağını garanti etmiyoruz. Bu nedenle; hizmetlerin kesintiye uğraması halinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 11. Creamfields’in yenilikleri, kampanyaları, koleksiyonları ve diğer konulardaki reklam ile duyurularından eposta yoluyla haberdar olmayı seçtiyseniz dilediğiniz zaman bu e-posta gönderim listesinden çıkmak için Creamfields’in bu kapsamda gönderdiği e-postalarda bulunan ayrılma butonuna tıklayabilirsiniz.
 12. Dahi Fikir veya hizmet aldığımız 3. kişilerin kusurundan dolayı bir veri kaybı meydana gelmesi veya verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi gibi yöntemlerle verilerinizin üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesine ilişkin bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaybolan verileriniz olması halinde bu verileri yeniden girmek sizin yükümlüğünüz olduğundan, verilerin kaybolmaması için gerekli önlemleri almalısınız.
 13. Creamfields’in virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için gerekli özeni göstermekle birlikte Creamfields’i kullanırken yaşayacağınız sorunlar nedeniyle cihazlarınıza virüs bulaşması veya herhangi bir zarara uğramanız halinde herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 14. Creamfields’de bulunduğunuz süre boyunca çerezler, cihazlarınıza yerleştirilebilir. Çerezler, size ait kişisel bilgiler içermemekte olup; oturum bilgileri ve benzeri veriler aracılığıyla sizi daha sonra Creamfields’a giriş yaptığınızda tanımak ve size daha iyi hizmet sunmak için kullanılmaktadır.
 15. Creamfields’i kullanırken bizimle doğrudan paylaştığınız eposta, ad, soyad, telefon numarası, adres ve benzeri tüm verileri topluyoruz. Bu verilerin yanı sıra Creamfields’i her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcı, bağlantı zamanı ve benzeri bilgiler Creamfields’i her ziyaretinde otomatik olarak kaydedilir. Doğrudan paylaştığınız verileri silseniz dahi hizmetlerimiz için gerekli olan süre boyunca verilerinizi saklıyoruz. Otomatik olarak kaydettiğimiz verileri ise anonim olarak hizmetlerimiz için gerekli olan süre boyunca saklıyoruz. Ancak IP bilgilerinizi, yasal süre boyunca saklıyoruz.
 16. Kişisel verilerinizi, size daha iyi hizmet verebilmek, bu Sözleşme’nin ifasını sağlamak, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla işliyoruz.
 17. Kişisel verileriniz hakkında tarafımıza başvuru yaparak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 18. Kişisel verilerinizi, yürürlükteki mevzuat kapsamında yetkili merciiler tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde, talep eden merciilerle paylaşmakla yükümlüyüz.
 19. Bu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 20. Bu Sözleşme’de tarafınıza bildirmeksizin tek taraflı olarak değişiklikler yapabiliriz. Bu nedenle, Creamfields’a her giriş yaptığınızda bu Sözleşme’yi okumanızı öneririz. Bu belge, en son 13 Ocak 2017 tarihinde güncellenmiştir.

DAHİ FİKİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Bağdat Caddesi Dilman Apt. No:147 K:1 D:3 Feneryolu – Kadıköy – İstanbul
Telefon: 0216 478 4200
Eposta: shop@creamfileds.net