Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1.  Satıcı

Unvan            : DAHİ FİKİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MERSİS No  : 0267063696400010

Adres             : Bağdat Caddesi Dilman Apt. No:147 K:1 D:3 Feneryolu-Kadıköy-İstanbul

Telefon           : 0216 478 4200

Fax                 : 0216 599 0031

E-posta          : shop@creamfields.net

 

1.2. Alıcı

Adı Soyadı/Unvanı              :  [kullanici-adi]

Teslimat Adresi                    :  [kargo-adresi]

Telefon                                  :  [telefon-no]

E-posta                                 : [e-posta-adresi]

 

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Satıcı ve Alıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2 – KONU

Bu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait creamfields.net isimli internet sitesinden (kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen özelliklerde ve yine Sözleşme’de belirtilen fiyatlardaki ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Alıcı, satışa konu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün/ürünler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/ürünleri sipariş verdiğini bu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME’YE KONU ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün/ürünlerin cinsi ve türü, marka/modeli, miktarı ve tüm vergiler dahil satış fiyatı, internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan faturada belirtildiği gibidir. İnternet sitesinde belirtilen fiyatlar, ürünün/ürünlerin satış fiyatıdır.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1.         Alıcı, internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

4.2.         Alıcı, satın alınan ürün/lere ilişkin; satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgilerin yer aldığı sipariş formuna onay verdiğini kabul ve beyan eder.

4.3.         Alıcı, birden fazla ürünün paketlenerek veya bağlanarak tek bir ürün gibi satışa sunulması durumunda ürün grubunda hiçbir değişiklik yapma hakkına sahip olmayıp, söz konusu ürün grubunu tek bir ürünmüş gibi satın almaktadır.

4.4.         Ürün/lerin teslimatına ilişkin olan kargo ücreti, Alıcı tarafından ödenecektir.

4.5.         Alıcı tarafından Satıcı ile paylaşılan bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması nedeniyle oluşabilecek gecikme ve aksaklığa ilişkin olarak Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

4.6.         Satıcı, Sözleşme konusu ürünü/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sipariş formunda belirtilen sürede Alıcı’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim eder. Bu süre, Alıcı’ya daha önce bildirilmek kaydıyla mevzuata uygun olarak uzatılabilir.

4.7.         Kargo firmasından kaynaklanan nedenlerle ürünün Alıcı’ya tesliminde yaşanacak gecikme, ürünün Alıcı’ya hiç teslim edilememesi dahil her türlü sorun nedeniyle Alıcı’nın uğrayacağı zararlara ilişkin olarak Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

4.8.         SATICI, sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile eksiksiz olarak teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, ALICI’nın teslimat adresinde bulunmaması gibi ALICI’dan kaynaklanan nedenlerle ürünün teslim edilememesinden sorumlu tutulamaz.

4.9.         Ürün/lerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin elektronik ortamda kabul edilmesi şarttır. Alıcı tarafından herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi veya havale/EFT, PayU ve/veya sair ödeme yöntemleri kullanılarak yapılmış ödemenin herhangi bir sebepten iptal edilmesi hallerinde, Satıcı’nın ürün/leri teslim yükümlülüğü ortadan kalkar. Ancak bu durumda ürün/ler Alıcı tarafından teslim alınmış olursa, Alıcı ürünün nakliye giderleri kendisine ait olmak üzere 3 (üç) gün içinde ürünü Satıcı’ya iade edecektir.

4.10.      Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, bu durumu Alıcı’ya en kısa süre içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

4.11.      Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

4.12.      Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

5.1.   Alıcı, internet sitesinden satın almış olduğu ürün/leri, kullanılmamış halde ve faturanın aslının ibraz edilmesi şartıyla herhangi bir sebep göstermeden 14 (ondört) gün içinde  iade edebilir. Alıcı, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 14 (ondört) gün içerisinde iade talebinde bulunmazsa, 14 (ondört) gün geçtikten sonra ürün/leri iade edemez..

5.2.   İade talebinin süresi içerisinde yapılması kaydıyla yapılan ödeme, ödemenin yapıldığı kredi kartına, banka hesabına ya da başka bir ödeme aracına kesintisiz olarak iade edilir.

5.3.   Bankadan veya ödeme sistemi kaynaklı veya öngörülemeyen diğer bir sebep nedeniyle söz konusu sürede iade yapılamaması halinde Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

5.4.   Ürünün iadesi halinde Satıcı, yalnızca yapılan ödemeyi iade etmekle yükümlüdür. Alıcı, bu yükümlülüğünün haricinde, Satıcı’dan tazminat, faiz gibi başkaca herhangi bir talepte bulunamaz.

5.5.   Alıcı’nın iade hakkını kullanma süresi, ürün/lerin kendisine teslim edildiği tarihte başlayacaktır. Teslim tarihi olarak, ürün/lerin Alıcı’ya teslim edildiğine dair belgede yer alan teslim tarihi dikkate alınacaktır.

5.6.   Bazı ürünlerin satışı, Satıcı tarafından belirlenen bir süre ve sayıyla sınırlandırılabilir. Bu kapsamda, ürün/lerin teslim edilmesi mümkün olmazsa, Alıcı, bu ürün/lerin yerine geçmesi ve ürün/lerin bedeliyle sınırlı olmak kaydıyla başka bir ürün/lerin teslimini talep edebilir. Bunun haricinde, yukarıda belirtilen iade koşullarında ürün/lerin bedelinin iadesini de talep edebilir.

5.7.   Aşağıda belirtilen sözleşmelerin bulunması halinde, Alıcı, cayma hakkını kullanamaz.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

5.8.   Alıcı, cayma bildirimini creamfields.net internet sitesinde yer alan cayma formunun eksiksiz olarak doldurarak gönderilmesi suretiyle yapabilecektir.

 

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.230,00-TL’nin (İkiBinİkiYüzOtuzTürkLirasının) altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde değeri 2.320-TL (İkiBinÜçYüzYirmiTürkLirası) ile 3.480-TL (ÜçBinDörtYüzSeksenTürkLirası) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde değeri 3.480-TL’nin (ÜçBinDörtYüzSeksenTürkLirasının) altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde değeri 2.320-TL (İkiBinÜçYüzYirmiTürkLirası) ile 3.480-TL (ÜçBinDörtYüzSeksenTürkLirası) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.