Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. TARAFLAR

SATICI’YA AİT BİLGİLER

Unvan                                    : DAHİ FİKİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ORGANİZASYON REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MERSİS NO                        : 0267063696400010

Adres                                      : Bağdat Caddesi Dilman Apt. No:147 K:1 D:3  Feneryolu-Kadıköy-İstanbul

Web Adresi                          : creamfields.net

Telefon                                  : 0216 4784200

E-posta                                 : shop@creamfields.net

Faks                                      : 0216 500 0031

 

ALICI’YA AİT BİLGİLER

 

Adı Soyadı/Unvanı              :  [kullanici-adi]

Teslimat Adresi                    :  [kargo-adresi]

Telefon                                  :  [telefon-no]

E-posta                                 : [e-posta-adresi]

 

2. KONU
Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; ALICI’nın aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

3. SİPARİŞE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERE AİT BİLGİLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

 

[sepet-tutar]

 

4. ÖDEME ŞEKLİ, İADE PROSEDÜRÜ VE TESLİMAT BİLGİLERİ

 

4.1. Ödeme Şekli

 

a)     Ödemeler, havale/EFT veya PayU yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

 

4.2. İade Prosedürü

 

SATICI, ALICIN’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, tahsil edilen ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

a)     Havale/EFT Yoluyla Yapılan Ödemelerde İade Prosedürü: Havale/EFT yoluyla ödeme seçeneklerinde, iade Alıcı’dan Banka hesap bilgileri istenerek, Alıcı’nın belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale/EFT şeklinde yapılacaktır.

b)     PayU Yoluyla Yapılan Ödemelerde İade Prosedürü: PayU yoluyla ödeme seçenğinde iade, PayU ödeme sistemleri tarafından belirlenen ve PayU’nun internet sitesinde belirtilen iade prosedürüne göre yapılacaktır.

 

4.3. Teslimat Bilgileri

Sipariş konusu bütün ürünler ALICI tarafından internet sitesine üyelik sırasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına verilir.

Kargo ücreti, ALICI’ya aittir.

SATICI, ürün/ürünleri mevzuatta belirlenen 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak sipariş özetinde belirtilen sürede ALICI’ya teslim eder.

SATICI, sipariş konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile eksiksiz olarak teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, ALICI’nın teslimat adresinde bulunmaması gibi ALICI’dan kaynaklanan nedenlerle ürünün teslim edilememesinden sorumlu tutulamaz.

ALICI tarafından herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğü sona erer. Bu şekilde, ürünün ALICI tarafından teslim alındığı durumlarda, ALICI ürünü  sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile eksiksiz olarak, nakliye giderleri de kendisine ait olmak üzere 3(Üç) gün içinde SATICI’ya iade edecektir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sipariş konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI bu Ön Bilgilendirme Formu’nun 5. maddesinde belirtilen haklarını kullanabileceği gibi, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini de talep edebilir.

Satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde nakliye giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

 

5. CAYMA HAKKI VE KULLANIM BİLGİLERİ

5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün bu Ön Bilgilendirme Formu’nda düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

5.2.1 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

5.2.2.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.2.3.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

5.2.4.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

5.2.5.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Cayma bildirimi creamfields.net internet sitesinde yer alan cayma formunun eksiksiz olarak doldurularak gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Cayma Bildiriminin Yapılacağı

Adres             : Bağdat Caddesi Dilman Apt. No:147 K:1 D:3 Feneryolu-Kadıköy-İstanbul

Telefon                                  : 0216 4784200

E-posta                                 : shop@creamfields.net

Faks                                      : 0216 500 0031

 

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
6.1.a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

7. İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

 

01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.230,00-TL’nin (İkiBinİkiYüzOtuzTürkLirasının) altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde değeri 2.320-TL (İkiBinÜçYüzYirmiTürkLirası) ile 3.480-TL (ÜçBinDörtYüzSeksenTürkLirası) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde değeri 3.480-TL’nin (ÜçBinDörtYüzSeksenTürkLirasının) altında olan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde değeri 2.320-TL (İkiBinÜçYüzYirmiTürkLirası) ile 3.480-TL (ÜçBinDörtYüzSeksenTürkLirası) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

8. GEÇERLİLİK

ALICI’nın, Ön Bilgilendirme Formu’nu internet ortamında kabul ettiği andan itibaren, bu formda yer alan tüm açıklamalar ve bilgiler geçerli hale gelir. creamfields.net internet sitemizde, Ön Bilgilendirme Formu’nun, ALICI tarafından elektronik ortamda okunması ile teyit edilmesinden sonra, creamfields.net internet sitemizde yer alan, ALICI’nın elektronik ortamda kabul ettiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen şartlarda sözleşme oluşacaktır. ALICI’nın Ön Bilgilendirme Formu’nu kabulüyle beraber bu Ön Bilgilendirme Formu sisteme kayıtlı e-postanıza da iletilecektir. Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, mevzuatta belirlenen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Tarafların Sözleşme’den kaynaklanan tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesine kadar geçerli kalacaktır.